Obrazac GDPR

shodno Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EC

Podnosilac zahteva (subjekt podataka)
Izbor kompanije (kontrolora) na koju se zahtev odnosi
Izbor vrste zahteva
Uloga kupca
Specifikacija za odgovor
Prilozi
Potvrdite da ne šaljete neželjenu poštu

Informacije se pružaju besplatno. Međutim, ponovljeni zahtevi mogu biti podložni naplati. Pored toga, zahtevi koji zahtevaju isporuku podataka na fizičkim nosačima podataka mogu takođe biti podložni naplati.
 www.zentiva.com/gdpr/pricelist.