Transparentnost

Objavljivanje podataka o prenosu vrednosti sa farmaceutskih kompanija na zdravstvene radnike i zdravstvene organizacije je deo inicijative o transparentnosti. Kompanija Zentiva Pharma d.o.o. poštuje i u potpunosti podržava ciljeve koji se promovišu kroz ovu inicijativu.

Farmaceutske kompanije sarađuju sa zdravstvenom strukom u cilju unapređenja naučnog znanja i poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenata. Ova saradnja podrazumeva značajan rad/vreme/učešće zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija. Svrha ove publikacije je doprinos u obezbeđivanju boljeg uvida u našu saradnju.

U skladu sa našim obavezama prema Kodeksu organizacije Medicines for Europe i lokalnoj regulativi, prenosi vrednosti zdravstvenim organizacijama, udruženjima pacijenata ili zdravstvenim radnicima, navedeni su na ovoj stranici.

Za Srbiju, objava prenosa vrednosti kompanije Zentiva Pharma d.o.o. kao i Metodološka napomena, u skladu sa kojom je pripremljena, nalaze se u priloženim fajlovima :