Karijera u Zentivi

Za nas, Zentiva predstavlja odlično mesto za rad. Da li ste ikada razmišljali o tome koliko časova dnevno provedete na Vašem poslu? Pa zašto onda tu okolnolst ne bismo pretvorili u sjajno iskustvo? Mi želimo da Vi uživate u onome što radite, svakog momenta u Vašem profesionalnom životu. Zentiva je na uzbudljivom putu rasta i to donosi nove prilike za naše ljude. Pomažemo Vam da otkrijete Vaše talente i da oslobodite Vaše potencijale. Ujedinjeni smo ambicijom da osiguramo otvoren pristup lekovima od kojih ljudi svakodnevno zavise. Znamo da možemo napraviti razliku ako nasptupimo zajedno, kao pobednički tim.

Tržište talenata

U Zentivi, težimo ka tome da prave talente postavimo u pravo vreme i na pravo mesto. Želimo da Vaše talente uključimo u naš rad i performanse.
Imamo otvoren stav u vezi talenata i razvoja karijere, tako da je na snazi uprava čiji je cilj da osigurava kontinuiranu komunikaciju između zaposlenog, rukovodioca i njegovog pomoćnika za ljudske resurse.
Otvoreni poslovi su transparentno iskazani na našem Tržištu talenata. Želimo da svaki član našeg tima sagleda svoju karijeru i da svoja razmišljanja otvoreno podeli tj. prodiskutuje sa nama. Želimo da Vas privučemo da nam se pridružite!

Kako da nam se pridružite

Da li ste se već uverili da je Zentiva mesto gde želite da budete? Da li delite sa nama iste ambicije? Da li želite da uživate u onom što radite i pronašli ste poziciju koja odgovara Vašim očekivanjima? Samo ste jednim klikom udaljeni od novog početka!
Mi biramo buduće članove našeg tima na osnovu njihove ambicije i kvalifikacija bez obzira u kojoj ste životnoj i profesionalnoj fazi, kakve imate sposobnosti, odakle dolazite, koja uverenja imate ili kojem polu pripadate.


Otkrijte Zentivu

Šta mi nudimo

Naša misija

U Zentivi, ujedinjeni smo ambicijom da osiguramo ljudima otvren pristup lekovima od kojih svakodnevno zavise. Znamo da možemo napraviti razliku ako nastupamo zajedno, kao pobednički tim.

Naše vrednosti

‚SuperpowerZ‘ su postulati koji nas vode kroz posao svaki dan. Mi smo brzi, skloni tome što radimo, povezani smo, kreativni i inkluzivni, takođe odgovorni  i znamo da ćemo dok primenjujemo naše postulate ‚SuperpowerZ‘ u svemu što radimo napraviti razliku.

Lični rast

Pomažemo Vam da otkrijete Vaše talente i da oslobodite Vaše potencijale. Naš proces upravljanja talentima omogućuje kontinuiran razvoj  Vaših aspiracija, mogućnosti i angažovanja. Zentivina Akademija, koju vodimo u saradnji sa neprofitnom obrazovnom organizacijom ‚Coursera‘, direktno podržava Vaše učenje i sticanje novih iskustava.

Kompenzacija i naknade

Osiguraćemo fer i konkurentnu kompenzaciju za ceo opseg poslova koje realizuje naša kompanija. Širok spektar benefita i neki kompanijski programi za celu kompaniju a u vezi sa zdravljem i kvalitetom života – nude se na vrhu dokumenta. Fokusiramo se na nagrađivanje i prepoznavanje onih koji daju najveći doprinos kompaniji (#HelpZentivaWin.)

Naša kultura

Ako bismo birali da istaknemo jednu od mnogih stvari, to bi bilo angažovanje našeg tima. Strast koju imamo kada brinemo o ljudima, partnerima i o našoj planeti čini nas sjajnim timom. Svako u Zentivi daje svoj doprinos boljoj budućnosti time što deli svoje ideje i što otvoreno iznosi svoja gledišta i stavove. Redovno pratimo angažovanje i ponosni smo što više od 90% naših ljudi aktivno učestvuje u godišnjoj anketi ‚Heartbeat‘. 

Fleksibilnost na radu

Naučili smo važnu lekciju tokom borbe protiv virusa COVID-19. Kao kompanija, trebalo je da se adaptiramo, kao tim trebalo je da naučimo nove načine rada i saradnje jednih sa drugima. Kriza nas je ojačala bolje nego ikad ranije, mi smo krizu pretvorili u našu priliku (za nove radne mogućnosti). Danas, pratimo talente i povezujemo ih jedne sa drugima dopuštajći fleksibilnost na radu što god više možemo.

Diverzitet i inkluzija

U Zentivi, mi smo – mi
Svako od nas unosi u rad jedinstvene talente koji su usredsređeni na jedan zajednički cilj – da se osigura otvoren pristup našim visokokvalitetnim lekovima za ljude koji svakodnevno zavise od njih. Ko smo, šta znamo i kako reagujemo jeste ono što čini da se izdvajamo – uz komplementarne načine rada koji su izgrađeni na jakim temeljima. Zbog toga što verujemo da zdravstvo treba da bude pravo a ne privilegija, podržavamo svakog i uključujemo svakog u isto vreme. Biti inkluzivan nije samo deo našeg postulata ‚SuperpowerZ‘, to je u našim mislima, u našim srcima i u našim rukama!

Životno iskustvo:

 Zentivi, ljudi kroz 4 generacije rade sa istom strašću kako bi ostvarili ono za šta smo se opredelili. Pozdravljamo sveže ideje i perspektivu mladih ljudi, a u isto vreme gradimo naš uspeh uz podršku onih sa velikim životnim iskustvom.

Sposobnost::

Spajamo ljude sa razlikama koje postoje u kognitivnim, socio-emotivnim i fizičkim sposobnostima da rade jedan pored drugog. Verujemo da deljenje naših svakodnevnih iskustava može doneti nove životne prekretnice.

Multikulturalnost življenja:

Zentivu čine ljudi poreklom iz više od 50 različitih nacionalnosti i sa različitom etičkom osnovom.  Nezavisno od geografskih granica i kulturnih razlika, učimo jedni od drugih i gradimo naš uspeh deljenjem najboljeg od svakog..

Otvoreni smo za različita verovanja i gledišta:

Trudimo da da razumemo jedni druge i da naučimo kako verovanja utiču na životne izbore ili na načine na koji ljudi žive svoj život. Stoga na isti način, jednako tretiramo ljude sa različitim religioznim ili filosofskim uverenjima.

Rod (pol):

U našoj kompaniji, ohrabrujemo ljude da budu to što jesu bez obzira koga izaberu da vole. Stremimo ka balanisanom timu u pogledu pola i svih nivoa LGBTQI populacije + zajednica, i to, kao što znamo, čini da naši postulati "SuperpowerZ" postaje stvarnost.

Sa svih strana:

U Zentivi, primamo ljude sa različitim obrazovnim iskustvima i iz različitih industrija. Verujemo našim naučnicima, našim komercijalnim i industrijskim saradnicima kao i našim ekspertima za podršku.

Saznajte ovde više o Politici diverziteta i inkluziji.

U Zentivi, mi smo ponosni na sledeće….

… na naše korene koji datiraju u prošlost pre 530 godina, kada je postojala apoteka ‚Crni orao‘, koja je služila narodu iz Praga. To nasleđe ne samo da ojačava našu odluku da ostanemo usredsređeni na klijenta već takođe pokreće i naše prioritete kako bi se osigurala održiva zdravstvena briga i zdrav posao za buduće generacije.

… naša raznolikost u pogledu polova čini da naši postulati ‚SuperpowerZ‘ postanu stvarnost; 54% naše radne snage čine žene, u rukovodećem timu procenat žena je 45%, dok je u najvišem rukovodstvu taj procenat 39%. Žene su zastupljene u procentu od 45% na pozicijama mlađih rukovodilaca. U funkciji generisanja zarade, 42% čini naša ženska radna snaga, a u naučnom radu, tehnolgiji, i inženjerskim funkcijama, taj je procenat 49%. Naš je cilj da u tom pogledu imamo izbalansiranu radnu snagu.

… ponosni smo i na to što dajemo ujednačene naknade za rad; Plate žena su 1,5% niže od onih koje primaju muškarci. Razlog za ovaj jaz je identifikovan kada su bile analizirane razlike koje su se zasnivale na familijarnom poslu, na poziciji u kompaniji, na položaju grupacije, na starosti zaposlenog, na lokaciji kao i na statusu njihove karijere. Takve analize se rade na godišnjoj osnovi.

… ponosni smo i što imamo tim koji čine 4 generacije, sa različitim gledištima a koji dopunjuju jedni druge; Dok je malo više od dve trećine našeg tima u starosnoj dobi između 30 i 50 godina starosti, ostatak je ravnomerno raspoređen između mlade generacije, starosti ispod 30 godina, i dobro iskusnih članova starijih od 50 godina.

… ponosni smo i na to što se naš tim sastoji od talenata koji potiču iz 51 različite nacionalnosti, dok naše sedište obuhvata zajedno ljude koji potiču od 28 različitih nacionalnosti; Naše glavne 3 nacionalnosti su Česi (40% od naše ukupne radne snage, 38% u našem rukovodstvu), Rumuni (25% od ukupne radne snage i 18% u našem rukovodstvu) i Poljaci (9% od naše ukupne radne snage i 8% u našem rukovodstvu.)

… ponosni smo i na to što naša nova Zentiva akademija menja način na koji pristupamo učenju i samom razvoju; Do sada smo investirali u 22 kursa za obuku, i 80 Eura po zaposlenom, a naš novi pristup će snažno usmeriti ove aktivnosti u pravom pravcu.

… ponosni smo i na to da je uprkos akivizicijama koje smo realizovali prošle godine, naš ukupan promet bio ispod industrijskog repera, sa 14,4% (uključujući 7.6% dobrovoljnog prometa). Glavni razlozi za odlazak naših talenata bili su privatni razlozi kao i koraci ka izgradnji sopstvene karijere izvan Zentive.

... ponosni smo i na to što je tokom postizanja radnih obaveza (‚Vision Zero‘) sigurnost na radu najveći prioritet; Stoga smo ponosni da u 2020. godini nismo imali nijedan incident sa fatalnim ishodom, pri čemu je LTIFR - učestanost povreda na radu prikazana kroz izgubljeno radno vreme za sve zaposlene iznosila 2.03, a za podizvođače nula.  Nedavno smo proslavili 10 godina bez ijednog radnog incidenta u našem Centru za istraživanje i razvoj. Nastavićemo da težimo da ostvarujemo naše ambicije vodeći se simbolikom ‚Vision Zero‘!

... ponosni smo i na to što smo uprkos krizi COVID-a mogli da udvostručimo našu kompaniju u pogledu ljudstva tokom poslednje 3 godine; Prošle godine zaposlili smo 1814 ljudi dok je 39% bilo popunjeno članovima internog tima.

… ponosni smo i na to što naši ljudi veruju da ih tretiramo fer i sa poštovanjem. Imamo dobru saradnju sa predstavnicima institucije Trade Union (sindikat) i organizacijama za radničko savetovanje koji pokrivaju 63% naše ukupne populacije. Prihvatamo izazove kao i prilike zajedno sa #HelpZentivaWin.

… ponosni smo i što je naša volonterska inicijativa (#WeHelpOthers) postala stvarnost, a na osnovu velikog angažovanja naših timova iz cele Zentivine ogranizacije; U 2020. godini imali smo više od 67.000 Eura donacija u kešu, da bi se pomoglo drugima, dok smo donirali ili sarađivali sa pouzdanim partnerima sa ukupnom vrednošću od 720.000 Eura.

… ponosni smo i na to što smo izabrani 6. godinu zaredom od strane studenata i diplomiranih lica sa čeških univerziteta kao najbolji poslodavac u zemlji, u Češkoj Republici, u farmaceutskoj oblasti i zdravstvu.

… Ponosni smo i na to što naši ljudi daju energiju jadni drugima sa strašću i sa jakim osećajem za saradnju i preduzetništvo. Da bismo pratili naše angažovanje, preduzimamo na godišnjem nivou pregled cele organizacije, a poslednji stepen učešća bio je veoma visok, 91.3% zaposlenih, uz veoma visok indeks zaposlenosti od 81% što nas sve čini veoma ponosnim.