Mi razvijamo

Zentiva

Napredovanjem u istraživanju i razvoju, mi pokrećemo inovativna rešenja i načine za isporuku visokokvalitetnih i dostupnih lekova.

Naši stručnjaci se bave razvojem na najvišem naučnom nivou, koristeći najsavremeniju opremu u našem istraživačkom centru u Pragu. Našim inovativnim pristupom podstičemo širenje opsežnog terapijskog portfolia u najrazličitijim terapijskim oblastima.

Razvijamo nove formulacije lekova i ulažemo dodatne napore kako bismo poboljšali efikasnost i komplijantnost terapije, a samim tim i kvalitet života naših pacijenata.


Naš otvoreni program inovacija

Direktnom vezom za podnošenje inovativnih predloga proširujemo bazu odakle mogu da se biraju naši budući lekovi sa dodatnom vrednošću.
Da li razmišljate kako unaprediti trenutne lekove? Da li vidite neku nezadovoljenu potrebu pacijenta? Da li vidite mogućnost da pojednostavite upotrebu i poboljšate komplijansu primene leka? Postoji toliko mnogo područja u kojima možemo zajedno raditi na stvaranju lekova sa dodatnim vrednostima za naše pacijente.

 Saznajte više na: https://www.zentiva.com/contact/open-innovation-zentiva.

PARC – Centar za primenjena farmaceutska istraživanja

Zentiva je osnivač Centra za primenjena farmaceutska istraživanja, sa farmaceutskom istraživačkom platformom koja nudi program poslediplomskih studija a koji se bazira na saradnji između akademskih i industrijskih partnera. On Vam omogućava da rešite stvarne probleme koji su direktno povezani sa nekim današnjim glavnim izazovima kao i da primenite rezultate Vašeg istraživanja u realne, konkretne proizvode.