Naša članstva

Zentiva je ponosni član institucije odnosno asocijacije ‚Lekovi za Evropu‘ koja predstavlja grupu farmaceutskih kompanija.

‚Lekovi za Evropu‘, kao institucija, predstavlja grupu farmaceutskih kompanija koje dobavljaju najveći deo lekova korisnicima širom Evrope i deo su industrije koja proizvodi generičke, biološke lekove (biosimilare) i lekove se dodatnom vrednošću. Kao vodeći partner za bolje zdravstvo, naš je cilj da povećamo zdravlje i dobrobit svih Evropljana kroz bolji pristup visokokvalitetnim lekovima. Portfolio članova institucije ‚Lekovi za Evropu‘ pokriva 80% terapijskih oblasti i čineći to, čuva održivost sistema ‚Lekovi za Evropu‘ i za buduće generacije.

Nas privlači cilj i deljenje vrednosti ove asocijacije.  Zbog toga aktivno dajemo svoj doprinos kao član izvršnog tima, kao član upravnog odbora i kao učesnik u aktivnostima nekoliko komiteta, a sve to da bi se ostvarili naši zajednički ciljevi. U Zentivi mi primenjujemo pravila ponašanja koja osiguravaju jednu etički zasnovanu praksu marketinga u našoj industriji.

U mnogim zemljama, naše afilijacije su takođe i članovi lokalnih, generičkih udruženja.

Mi ne dajemo nikakve doprinose niti davanja za političke kampanje, političke organizacije, lobiste i entitete koji su izuzeti od plaćanja poreza ili za bilo koje druge grupe čija je uloga da utiču na ishod političkih kampanja.

We do not make any contributions to and spendings for political campaigns, political organizations, lobbyists or tax-exempt entities or any other groups whose role is to influence political campaigns.

Dakle, Zentiva potvrđuje, da nismo dali nikakav doprinos u političke svrhe (politički doprinosi) u 2022.