Mi brinemo

Ponosni smo što naši ljudi imaju jak osećaj za preduzetništvo i odgovornost. To nam omogućava da ostvarimo rezultate koji su nam najvažniji kao i da ispunimo obećanja našim ljudima, ljudima kojima služimo, našim partnerima i svim drugim građanima na našoj planeti. Naša je ambicija da učinimo Zentivu sjajnim mestom za rad kao i da osiguramo zdrav, održiv pristup u svemu što radimo. Planiramo za sutra, a već delujemo danas; stoga postavljamo sebi ambiciozne ciljeve.

Brinemo za naše ljude i ljude kojima služimo

Zentiva i COVID

COVID-19 je promenio svet kao i svet kompanije Zentiva. Kao i kod mnogih drugih kompanija, mi smo bili primorani da se povežemo na novi način i da odgovorimo na nove izazove u jednom nepredvidivom okruženju. Za nas u Zentivi, bilo je jasno od samog početka da ne možemo sebi dozvoliti bilo kakav poremećaj u našem poslovanju.  Kao proizvođač lekova, znali smo da se ljudi oslanjaju na nas da bi se osigurala proizvodnja i dostupnost lekova od kojih svakodnevno zavise. To nam je dalo motivaciju da upravljamo ovom krizom.

  Na šta smo to ponosnI:
 • Osigurali smo kontinuirano snabdevanje našim lekovima
 • Povećali smo naše aktivnosti da bismo snabdevali lekovima one kojima su potrebni i tako odgovorili na povećanu tražnju
 • Počeli smo da proizvodimo SANICOR, naše dezinfekciono sredstvo i to u rekordnom vremenu
 • Tokom celog tog perioda, štitili smo i zaštitili naše ljude i izbegli smo stvaranje klastera u našim proizvodnim postrojenjima
 • Podržali smo naš tim sa nekoliko aktivnosti usmerenih na njihovo zdravlje, na duševno stanje i na njihovu dobrobit

Zentiva i vakcinacija

U Zentivi, verujemo da će vakcinacija pomoći u borbi protvi virusa COVID-19. Obavezani smo na to da naše ljude obavestimo o benefitima i rizicima vakcinacije i to činimo radeći zajedno sa liderima, koji utiču na formiranje stava/mišljenja u vezi sa ovim, kao i sa naučnim udruženjima. Na osnovu transparentne i pouzdane informacije, verujemo da možemo podržati naše zaposlene u tome da naprave pravi izbor.

#Pomažemo drugima (#WeHelpOthers)

Deljenje je staranje o nekom (o nečemu) Nema nikakve sumnje da su srca naših ljudi i njihove duše otvorene za one kojima je to najpotrebnije. U Zentivi smo kreirali našu inicijativu: #MiPomažemoDrugima (#WeHelpOthers). Od 2020. godine imali smo nekoliko inicijativa. Zahvaljujemo se svim našim kolegama za njihove ideje i napore, kao i mnogim drugim ljudima koji su utrošili svoje vreme da bi pomogli drugima.

Vodimo brigu o našim partnerima

Možemo biti uspešni jedino ako radimo zajedno, sa našim proverenim partnerima, bez obzira da li je to u oblastima u kojima se bavimo razvojem, proizvodnjom, pružanjem usluga ili staranjem o našim partnerima. Pažljivo biramo naše partnere i očekujemo od njih da primene naše visoke standarde i etičke principe.

Naši partneri u istraživanju

Zentiva je osnivač Centra za primenjena farmaceutska istraživanja, sa farmaceutskom istraživačkom platformom koja nudi program poslediplomskih studija a koji se bazira na saradnji između akademskih i industrijskih partnera. On Vam omogućava da rešite stvarne probleme koji su direktno povezani sa nekim današnjim glavnim izazovima kao i da primenite rezultate Vašeg istraživanja u realne, konkretne proizvode!

Otkrijte više

Naši partneri u proizvodnji

Naša spoljna proizvodna mreža kompletira naš ‚otisak‘ koji se oslanja na naša 4 proizvodna pogona, u našem potpunom vlasništvu.  Imamo više od 100 dugogodišnjih partnera koji nas podržavaju u osiguravanju snabdevanja tržišta visokokvalitetnim i dostupnim lekovima od kojih zavise mnogi ljudi.

Zentiva je obavezana na odgovorno angažovanje kadrova. Kada se neke aktivnosti dešavaju izvan zentivine direktne kontrole, naš tim radi zajedno da bi se osigurala fer, etički zasnovana i usaglašeno snabdevanje lekovima. Novi dobavljač može biti pridodat jedino ako prođe proveru da bi se potvrdilo da zadovoljava očekivane standarde. Procena rizika se sprovodi, a rezultate regularno razmatra Zentivin Komitet za etička pitanja i usklađenost. Da biste više saznali o ovome, molimo da ovde pogledate odeljak ‚Kodeks ponašanja dobavljača‘. Zajedno određujemo domet naših ambicija da bi se postigao nivo usluga koje se pružaju klijentima od 97% – zahvaljujući angažovanju našeg tima i dobroj saradnji sa našim partnerima postigli smo sadašnji nivo usluga od 96%.

Zent2U –  naše poslovanje B2B

Postavili smo oblik poslovanja B2B u srce našeg plana rasta kompanije. Mi smo lideri u snižavanju troškova koji se tiču urologije, kardiologije, onkologije i prodizvoda za ublažavanje bola, a specijalizujemo se i za hormone, sterilne proizvode i za tehnologiju izrade  peleta. Imamo sopstvena razvojna i konkurentna, visokokvalitetna proizvodna postrojenja. Demonstriramo visok operativni intenzitet, transfer preko 80 proizvoda godišnje uz benefite poznavanja globalnih regulatornih procesa.
Saznajte više na: https://www.zent2u.com.

Brinemo za našu planetu

U Zentivi, mi brinemo za našu planetu. Stoga smo započeli našu kampanju ‚PLANET Z‘ gde prihvatamo sve inicijative koje nas dovode bliže našim ambicijama: da u 2030. godini budemo karbonski neutralni. Delujemo već danas za održivo (stanje koje će biti) sutra.

Na šta smo ponosni:

 • Smanjili smo emisije gasova sa efektom staklene bašte u delokrugu 1 i 2 u 2020. godini, i to za 40%, a u delokrugu 3 sada radimo na tome da unapredimo i poboljšamo naše prikupljanje podataka.
 • Preduzimamo prave akcije što se dokazuje i time da nismo primili nijednu kaznu u vezi sa uticajem na životnu sredinu.
 • Već stvaramo jednu standardnu proizvodnu jedinicu sa potrošnjom električne energije koja, prema odnosnom parametru, iznosi 0.101 kWh, potrošnjom vode koja prema odnosnom parametru iznosi 0,5 l i stvaranjem otpada koji prema odnosnom parametru iznosi 7 g (od čega je 1.8 g/SMU opasan otpad).
 • Sada smo u procesu primene postulata Radne grupe za objavljivanje finansijskih informacija povezanih sa klimatskim promenama (TCFD Task Force on Climate-Related Financial Disclosure) do 2023. godine da bi se delovalo socijalno odgovorno i angažovalo tokom cele godine za stvaranje održive budućnosti.