Informacije za naše partnere

Opšti uslovi isporuke Zentiva grupe čine osnovne uslove pod kojima Zentiva i druga strana stupaju i obavljaju svoj poslovni odnos. Opšti uslovi isporuke su neodvojivi deo svake narudžbenice kupca i u trenutku prihvatanja narudžbenice obavezujući su za obe strane.