Pravna uputstva sajta Zentiva.com

1. Intelektualna svojina
2. Priroda informacija
3. Veze do drugih web lokacija
4. Privatnost podataka i poverljivi podaci
5. Ograničenja odgovornosti
6. Dostupnost web stranice
7. Informacije o proizvodima
8. Pravni okvir
9. Pravna napomena
10. Zasluge

Ova stranica opisuje pravna uputstva koja se odnose na svakog korisnika Interneta koji poseti ovu stranicu. Posetom ove web stranice, obavezujete se da ćete bez uzdržavanja poštovati ova uputstva. Savetujemo da redovno pregledate ova uputstva, jer ona mogu povremeno biti izmenjena bez najave.

Vaš pristup i korišćenje web stranice www.zentiva.com (u daljem tekstu „web lokacija“) podležu uslovima i odredbama svih relevantnih zakona. Pregledanjem ove stranice potvrđujete da prihvatate ovde navedene uslove i odredbe i da ćete ih poštovati.

1. Intelektualna svojina

Ova web lokacija je u vlasništvu Zentiva Group, a.s. (u daljem tekstu „Zentiva“).

Materijali prikazani ili predstavljeni na ovoj web lokaciji, uključujući sve dokumente, datoteke, dizajn, grafiku, tehničke skice, opremu, kodove i opšti izgled sajta, predmet su autorskih prava u vlasništvu Zentive i određenih kompanija koje pripadaju istoj grupi kompanija kao Zentiva kako je definisano u čl. 79 Zakona br. 90/2012 Coll., o poslovnim korporacijama i udruženjima, sa izmenama i dopunama, kao i „© copiright Zentiva Group, a.s. 2017 ", prema Zakonu br. 121/2000 Sb. o autorskim pravima, o pravima u vezi sa autorskim pravima i o izmenama i dopunama određenih zakona.

Sva prava su zadržana, osim ako u određenom slučaju nije drugačije naznačeno. Dalje, sva imena proizvoda navedena na ovoj web lokaciji su zaštitni znakovi kompanije Zentiva, osim ako je za ta imena navedeno da su u vlasništvu drugog entiteta. Zaštitni znakovi, zaštićeni naziv, logotipi i proizvodi sadržani na Sajtu zaštićeni su na nacionalnom i međunarodnom nivou. Svaka upotreba ovih zaštitnih znakova, zaštićenog naziva, logotipa i proizvoda bez prethodnog pismenog pristanka kompanije Zentiva je zabranjena.

2. Priroda informacija

Informacije, posebno finansijske informacije, date na web lokaciji, neće se smatrati pozivom za investiranje. One se neće tumačiti kao oglašavanje ili javna ponuda i ne predstavljaju ni ponudu za upis, kupovinu ili trgovanje akcijama Zentive niti bilo koje druge dokumente od vrednosti koje izdaje Zentiva i / ili njene podružnice. Zentiva vam skreće pažnju da se finansijske informacije objavljene na web lokaciji redovno ažuriraju.

U zavisnosti od slučaja, stručna mišljenja koja se odnose na određeno područje u vezi sa sadržajem web lokacije biće objavljena na web lokaciji ili izvodi iz novinskih članaka. Takve informacije predstavljaju samo lični stav odgovarajućih stručnjaka ili novinara, koji nije nužno stav Zentive. Takvi stručnjaci nisu zaposleni u Zentivi i ne dobijaju nikakvu nadoknadu od Zentive zbog korišćenja njihovog mišljenja. Zentiva nije odgovorna za tačnost ili potpunost bilo kojih informacija ili mišljenja navedenih u takvim materijalima. Savet stručnjaka odražava samo lični stav tog stručnjaka i ni u kom slučaju se neće smatrati mišljenjem ili odgovornošću Zentive.

Štaviše, web lokacija sadrži informacije u vezi sa zdravljem, stanjima i raznim vrstama lečenja rezervisanih isključivo za upotrebu od strane ljudi. Ovo je samo u informativne svrhe i ne može zameniti savet vašeg lekara ili farmaceuta. Informacije koje su ovde sadržane ne biste smeli da koristite za dijagnozu bilo koje bolesti ili fizičkog problema ili kao lečenje na daljinu ili za propisivanje ili upotrebu bilo kojih lekova predstavljenih na web lokaciji. Uvek treba da se obratite svom lekaru ili farmaceutu i pažljivo pročitate uputstvo o leku.

Informacije objavljene na Sajtu ne služe kao sredstvo ubeđivanja ili motivacija za upotrebu ili propisivanje lekova, ne utiču na rezultate kliničkih ispitivanja proizvoda Zentive, ni na direktno ili indirektno donošenje odluka koje se odnose na Zentivu ili proizvode Zentive.

<pid="c3">3. Linkovi do drugih web lokacija</pid="c3">

 

Odgovornost Zentive neće biti uzeta u obzir u vezi sa bilo kojom nezavisnom web lokacijom kojoj ste mogli pristupiti putem web lokacije www.Zentiva.com. Ne možemo da kontrolišemo sadržaj ovih web lokacija koje su potpuno nezavisne od Zentive. Pored toga, postojanje veze između web lokacije i bilo kog web sajta treće strane ni na koji način ne podrazumeva da Zentiva na bilo koji način odobrava sadržaj ove web stranice. Dalje, vaša je odgovornost da preduzmete neophodne mere predostrožnosti kako biste sprečili da web lokacija bude kontaminirana, uključujući jedan ili više „virusa“, „trojanskih konja“ ili bilo kojih drugih „parazita“.

Spoljne web lokacije mogu sadržati "hyperlink" koji vodi do te web lokacije. Nijedan takav "hyperlink" neće biti instaliran bez izričitog prethodnog pristanka kompanije Zentiva. U svakom slučaju, Zentiva ni na koji način nije odgovorna za nedostupnost takvih spoljnih web lokacija. Zentiva ne pregledava, ne kontroliše, ne odobrava niti je odgovorna za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode ili drugi materijal dostupan na tim web lokacijama, niti je odgovorna za obradu podataka o ličnosti koja se vrši putem navedenih nezavisnih spoljnih web lokacija.

4. Privatnost podataka i poverljivi podaci
4.1 Informacije o obradi ličnih podataka od strane Zentive uključene su u Obaveštenje o privatnosti koje je dostupno na: www.zentiva.com/gdpr/privacy-notice.

Zentiva vas obaveštava da se kolačići koriste za prikupljanje informacija o vašem ponašanju na Sajtu, kao što je vaš željeni jezik ili druga podešavanja. Imate pravo da odbijete korišćenje kolačića. Za više informacija pogledajte naše smernice za kolačiće https://www.zentiva.com/cookie-policy [uputiti na Politiku kolačića na srpskom jeziku].

4.2 Web lokacija nije dizajnirana da prima poverljive informacije koje možete da pošaljete. Kao rezultat, i sa izuzetkom gore navedenih ličnih podataka, sve informacije, bez obzira u kojoj su formi: dokument, podaci, grafike, pitanja, predlozi, koncepti, primedbe ili druge - koje saopštavate na Sajtu neće se ni na koji način smatrati poverljivim. Kao rezultat toga, jednostavna činjenica da nam prenosite ove podatke daje nam pravo da koristimo, reprodukujemo, delimo ili modifikujemo ove podatke ili da ih prenosimo u cilju obrade vašeg zahteva.

5. Ograničenja odgovornosti

Zentiva ulaže sve napore kako bi osigurala tačnost i ažuriranje informacija emitovanih na Sajtu, što je više moguće, kompanija zadržava pravo promene u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Bez obzira na to, Zentiva ne može u potpunosti garantovati tačnost, preciznost, ažuriranje ili iscrpnost informacija dostupnih na Sajtu. Zentiva se ne može smatrati odgovornom za:

bilo koju nepreciznost, netačnost ili propust u vezi sa informacijama koje se pružaju na web lokaciji; bilo kakvu štetu koja je prouzrokovana lažnim upadom treće strane koji dovodi do modifikacije informacija ili materijala koji se nalaze na web lokaciji;

uopšteno svaku štetu, bez obzira na njen uzrok, poreklo, prirodu ili posledice, čak iako je Zentiva bila svesna mogućnosti takve štete, bilo da je to rezultat (i) pristupa ili nemogućnosti pristupa web lokaciji, (ii) korišćenja Sajta, uključujući bilo kakvu štetu ili virus koji mogu da zaraze vaš računarski sistem ili bilo koji drugi proizvod, i / ili (iii) značaja koji se daje bilo kojim informacijama koje Sajt daje direktno ili indirektno.

Materijali na web lokaciji i na svim ostalim web lokacijama pružaju se „takvi kakvi jesu“, bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih. Zentiva ne nudi nikakve izričite ili podrazumevane garancije bez ograničenja u vezi sa njihovom prodajnošču i pogodnošću za određenu namenu.

6. Dostupnost web stranice

Prihvatate da je (i) tehnički nemoguće da Sajt bude dostupan bez podrazumevanih stavki i da Zentiva ne može preuzeti nikakvu odgovornost za ovo, (ii) da podrazumevane stavke mogu dovesti do privremene nedostupnosti Sajta i da (iii) na rad Sajta mogu negativno uticati uslovi i performanse van kontrole Zentive, kao što su, na primer, prenosne i telekomunikacione veze između Zentive i vas i između Zentive i drugih sistema i mreža.

Zentiva i / ili njeni dobavljači mogu, u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno da izmene ili prekinu celu stranicu ili njen deo kako bi izvršili radove na održavanju i / ili izvršili poboljšanja i / ili promene na web lokaciji. Zentiva nije odgovorna za bilo kakve izmene ili suspendovanje ili prekid Sajta.

7. Informacije o proizvodima

Informacije sadržane i emitovane na Sajtu mogu sadržati direktne ili indirektne infomacije o proizvodima, programima i uslugama kompanije Zentiva koji nisu predloženi ili dostupni u određenim zemljama ili regionima ili koji mogu biti ponuđeni pod drugim zaštitnim znakom i koji mogu biti predmet različitih propisa i uslova korišćenja zemlje. Takve reference ne podrazumevaju bilo kakvu nameru kompanije Zentiva da prodaje ove proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Molimo vas da se obratite lokalnoj filijali Zentive ili vašem komercijalnom partneru Zentive za sve informacije u vezi sa proizvodima, programima i uslugama koji su dostupni u vašem regionu / zemlji.

8. Pravni okvir

Sajt i njegov sadržaj uređeni su zakonima Republike Srbije. Svaka moguća parnica koja se odnosi na web lokaciju i njen sadržaj biće u nadležnosti sudova Republike Srbije.

9. Pravna napomena

9.1 Uređivač sajta:
Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Czech Republic, Post Code: 102 00.

9.2 Direktor izdavača i glavni urednik:

Ines Windisch, Head of Corporate Affairs, Zentiva Group, a.s.

9.3 Web hosting

Microsoft Azure
North Europe-Ireland
Takeda Ireland Ltd (Grange Castle)
New Nangor Road, Grange
Dublin 22
Ireland

10. Zasluge

10.1 Foto zasluge

Shutterstock, gettyimages, iStock

Mr Petr Adámek, Czech Republic, Mr Pavel Horník, Czech Republic

Zentiva Group, a.s.