Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti

Olga Šipka

Tel: +381 60 3221 745

E-mail: dpoRS@zentiva.com