Zemlje izvoznice

Neželjene reakcije na lekove treba prijaviti lokalnom zdravstvenom organu.
Ako želite da nas obavestite i o bilo kojim drugim medicinskim, bezbednosnim, kvalitativnim ili regulatornim informacijama o našim registrovanim proizvodima, kontaktirajte nas na dole navedene e-adrese / brojeve telefona.
Imajte na umu da se ovi kontakti ne koriste za komercijalne ponude i ako ih primite, e-poruke će biti izbrisane.

COUNRY GENERIC MAILBOX LOCAL CONTACT
Austria PV-Austria@zentiva.com +43 720 778 877
Belgium PV-Belgium@zentiva.com +32 280864 20
Croatia PV-Croatia@zentiva.com +385 155177 72
Cyprus PV-Cyprus@zentiva.com +357 240301 44
Denmark PV-Denmark@zentiva.com +45 787684 00
Finland PV-Finland@zentiva.com +35 894259 86 48
Greece PV-Greece@zentiva.com +30 211 198 75 10      
Hungary PV-Hungary@zentiva.com +36 165557 22
Iceland PV-Iceland@zentiva.com +35 453906 50
Ireland PV-Ireland@zentiva.com +35 376680 3944
Luxembourg            PV-Luxembourg@zentiva.com            +35 220882 330
Malta PV-Malta@zentiva.com +35 627 782 052
Netherlands PV-Netherlands@zentiva.com +31 202 253 638
Norway PV-Norway@zentiva.com +47 219 66 203
Slovenia PV-Slovenia@zentiva.com +38 636 000 408
Spain PV-Spain@zentiva.com +34 931 815 250
Sweden PV-Sweden@zentiva.com +46 840 838 822