Vesti iz Zentive

septembar 13, 2022    /    Vesti

Živan Vučković, Senior Sales Representative - Kako izgleda početak i razvoj karijere u Zentivi

Kako si odlučio da se prijaviš za poziciju stručnog saradnika u Zentivi i koje su bile ključne osobine koje su te kvalifikovale za rad?

Krajem studija sam već prikupljao od starijih kolega informacije o tome kako izgleda posao stručnog saradnika i verovao sam da je to pravi put za mene. Privlačila me dinamika posla, poznanstvo sa velikim brojem kolega iz industrije i zdravstvenog sistema, pokretnost i naravno, korporativni uslovi u kojima se uči i napreduje. U momentu kada sam se prijavio za posao u Zentivi nisam imao radnog iskustva i nisam znao šta me očekuje. Sa druge strane dočekao me menadžment kompanije koji je od novih članova pre svega tražio kulturu, odgovornost, iskrenost, snalažljivost, način rezonovanja, izražavanja i komunikacije koji je kompatibilan sa već izgrađenim timom i korporativnom kulturom. Važno je da se izgradi poverenje, a samo znanje o poslu dolazi postepeno, uz iskustvo.

Šta su ti na početku bili najveći izazovi u poslu, a koji su to izazovi sa kojima se sada suočavaš?

Kada mlada osoba iz školske klupe kroči u svet saradništva ima pred sobom nepregledan broj izazova - od mapiranja ustanova u kojima obavlja svakodnevni posao u različitim gradovima, preko savladavanja procedura i kompanijske strukture, do ispunjavanja očekivanja i rezultata. Veoma je značajan lični razvoj, jer se posao zasniva na saradnji i komunikaciji sa veoma ozbiljnim i profesionalnim, a ponekad i mnogo starijim osobama iz polja farmaceutske industrije i zdravstva. Sve se to naravno mnogo lakše prolazi kada postoji svakodnevna podrška, obuka i motivacija od strane mentora, odnosno regionalnog menadžera, kao i čitavog tima na čelu sa Country menadžerom. Kada pomislim koliko sam znanja i iskustva stekao zahvaljujući timu i kompaniji u kojoj radim, shvatam koliko je Zentiva odlično mesto za početak i razvoj karijere.
Izazove danas u velikoj meri nameće i sama dinamika tržišta. Bez obzira na to što je dinamičnost posla ono što mi se dopada, pomeranje granica u profesionalom i ličnom razvoju je izazov koje ozbiljno shvatam jer je ključan za uspeh pojedinca i tima. 

Kako izgleda tvoj radni dan, kako počinje, kako se završava?

U Zentivi stručni saradnik ima zadatak da na teritoriji za koju je odgovoran, isprati put leka kroz celokupan zdravstveni sistem, kako bi na adekvatan način stigao u ruke pacijenta. To znači da na svakodnevnom nivou komunicira sa lekarima iz odgovarajuće terapeutske oblasti i vodi računa da je lek dostupan u apotekama. Kako bih pokrio sve neophodne ustanove, svakodnevno sam na putu, a povremeno sam uključen i u organizaciju i odlazak na stručne seminare i kongrese, kako domaće tako i internacionalne. Naš tim vodi računa da se informacije adekvatno i pravovremeno dele, tako da postoji sistem izveštavanja koje praktikujemo svakodnevno.