Vesti iz Zentive

maj 20, 2021    /    Odabrano

Posetili smo svratište za decu u Beogradu i obradovali 100 školaraca!

Svratište za decu u Beogradu je licencirana usluga u okviru Centra za integraciju mladih, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici. Korisnicima su na raspolaganju redovni, nutritivno izbalansirani obroci, čista odeća i obuća prilagođena vremenskim uslovima, podrška tokom obrazovanja i prilikom uključivanja u obrazovni sistem, a Svratište deci predstavlja sigurno okruženje koje odgovara na njihove potrebe i neguje psihosocijalni razvoj deteta.

Svratište se održava i funkcioniše zahvaljujući društveno odgovornim akcijama, donacijama i projekatima dobrovoljnih trećih lica.

Sa stanovišta da svako dete zaslužuje jednake mogućnosti za obrazovanje, kolege iz srpskog marketinškog tima Zentive posetile su Svratište i poklonile su 100 ruksaka različitih boja i isto toliko svesaka i biorazgradivih pernica za školsku decu.

Briga o deci sa egzistencijalnim potrebama i istovremena briga o životnoj sredini dvostruko je zadovoljstvo!